Miszmasz.

Wszystkosięmieszaitworzyjednąniezrozumiałącałość.

Brak komentarzy: